فایل ورد اثر کود کلسيم و پتاسيم بر خصوصيات کيفي گل مريم رقم کم پر Effect of calcium and potassium Fertilizers on quality properties of )Polianthes tuberose L. Var. Single)

لینک دانلود

 فایل ورد اثر کود کلسيم و پتاسيم بر خصوصيات کيفي گل مريم رقم کم پر Effect of calcium and potassium Fertilizers on quality properties of )Polianthes tuberose L. Var. Single) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر کود کلسيم و پتاسيم بر خصوصيات کيفي گل مريم رقم کم پر Effect of calcium and potassium Fertilizers on quality properties of )Polianthes tuberose L. Var. Single)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر کود کلسيم و پتاسيم بر خصوصيات کيفي گل مريم رقم کم پر Effect of calcium and potassium Fertilizers on quality properties of )Polianthes tuberose L. Var. Single)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر کود کلسيم و پتاسيم بر خصوصيات کيفي گل مريم رقم کم پر Effect of calcium and potassium Fertilizers on quality properties of )Polianthes tuberose L. Var. Single) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و کشاورزي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

گل مریم یکی از گل های بریده سوخ دار معطر است که در بیشتر نواحی گلکاری ایران کاشت می شود. این گل با وجودداشتن پتانسیل بالای عمر گل جایی، اما در منازل وگل فروشی ها به سرعت دچار زوال می شود. در این راستا پژوهشی در باغ گیاه شناسی تیس چابهار در اسفند ماه 1392-1393 انجام شد. تیمارهای کودی کلرید کلسیم (0 و 50 و 100 و 150 میلی گرم درلیتر) و کلرید پتاسیم (0 و 200 و 100 و 300 میلی گرم در لیتر) در دو نوبت 60 و 75 روز پس از کاشت سوخ ها به روش محلول پاشی روی بوته، جهت افزایش کیفیت و عمر گل جایی گل مریم کم پر انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین ارتفاع ساقه گل دهنده، تعداد غنچه، طول خوشه گل دهنده و عمر گل جایی در غلظت کودی 100 میلی گرم در لیتر کلسیم اندرکنش با 300 میلی گرم در لیتر پتاسیم به دست آمد. بیشترین قطر ساقه گل دهنده در غلظت کودی 150 میلی گرم در لیترکلسیم اندرکنش با 300 میلی گرم در لیتر پتاسیم بود. هم چنین بیشترین مدت عمر گل جایی 21 روز ثبت شد.

توضیحات بیشتر