فایل ورد اثر کاربرد سطوح مختلف کمپوست پيله بادام زميني بر اجزاي عملکرد گياه بگونيا رکس (Begonia rex L.)

لینک دانلود

 فایل ورد اثر کاربرد سطوح مختلف کمپوست پيله بادام زميني بر اجزاي عملکرد گياه بگونيا رکس (Begonia rex L.) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر کاربرد سطوح مختلف کمپوست پيله بادام زميني بر اجزاي عملکرد گياه بگونيا رکس (Begonia rex L.)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر کاربرد سطوح مختلف کمپوست پيله بادام زميني بر اجزاي عملکرد گياه بگونيا رکس (Begonia rex L.)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر کاربرد سطوح مختلف کمپوست پيله بادام زميني بر اجزاي عملکرد گياه بگونيا رکس (Begonia rex L.) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و کشاورزي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

به منظور کاربرد ضایعات آلی و ارزیابی تاثیر آن بر رشد گیاهان و با توجه به حجم قابل توجه ضایعات پیله بادام زمینی که از کشت این گیاه باقی می ماند، اثر کمپوست پیله بادام زمینی به عنوان بستر مناسب در جایگزینی با پیت در پرورش گیاه بگونیا رکس در ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان بررسی شد. تیمار شاهد بستر پیت - پرلیت به نسبت (75%:25%) بود و کمپوست پیله بادام زمینی تولید شده در مقادیر صفر، 25 و 50 و 75 و 100 درصد حجمی به جای پیت جایگزین شد. این تحقیق بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار و در 3 تکرار و هر تیمار در هر تکرار شامل 4 گلدان و کلا 60 گیاه انجام شد. تمامی گیاهان در طول دوره ی پرورش با محلول غذایی اومکس (OMEX) تغذیه شدند. برای این منظور مقدار 5.4 گرم از کود پودری اومکس را در 10.8 لیتر آب حل کرده و هر 10 روز یکبار و به ازای هر گلدان 100 سیسی محلول غذایی داده شد. پس از تهیه پیله بادام زمینی، آنها را مرطوب کرده و بعد از اضافه کردن کود اوره به مقدار 1.5 کیلوگرم در هر متر مکعب پیله، در جعبه های چوبی با ابعاد 1×1×1 متر مکعب که دارای منافذی برای مهیا نمودن شرایط هوازی و فعالیت میکرو ارگانیسم ها می باشد، به مدت چهار ماه ریخته می شود تا مراحل کمپوست شدن را طی کند. شاخص های رشد گیاه شامل وزن خشک اندام هوایی، وزن تر اندام هوایی، ارتفاع گیاه و تعداد برگ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کمپوست پیله بادام زمینی با کاهش نسبت C/N، ایجاد pH مناسب و عرضه ی بهتر عناصر غذایی در تیمار حاوی 25 درصد کمپوست پیله بادام زمینی اثر بیشتری بر خصوصیات رشد نظیر ارتفاع، تعداد برگ،وزن تر و خشک اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد داشت. کمترین میزان رشد مربوط به تیمار 100 درصد کمپوست پیله بادام زمینی بود. در نتیجه کمپوست پیله بادام زمینی می تواند به عنوان جایگزین پیت گران قیمت در بسترکشت این گیاه زینتی استفاده شود. تجزیه و تحلیل آماری داده ها توسط نرم افزار sas و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون LSD انجام شد.

توضیحات بیشتر