فایل ورد اثر عصاره آبي گياه جوبک بر صفات جوانه زني گياه کاهو و شاهي

لینک دانلود

 فایل ورد اثر عصاره آبي گياه جوبک بر صفات جوانه زني گياه کاهو و شاهي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر عصاره آبي گياه جوبک بر صفات جوانه زني گياه کاهو و شاهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر عصاره آبي گياه جوبک بر صفات جوانه زني گياه کاهو و شاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر عصاره آبي گياه جوبک بر صفات جوانه زني گياه کاهو و شاهي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و کشاورزي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

برای بررسی تاثیر عصاره آبی چوبک بر مولفه های جوانه زنی برخی گیاهان حساس، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل غلظت های مختلف عصاره آبی گیاه چوبک و فاکتور دوم شامل گیاهان تحت آزمایش کاهو و شاهی بود. برای این مطالعه ابتدا اندام های مختلف گونه چوبک (Acanthe phyllum bracteatum) در اواخر دوره رشد جمع آوری و توسط آسیاب پودر گردیدند. ابتدا رقت های مختلف 0 و 20 و 40 و 60 و 80 و 100 درصد از سوسپانسیون 10 درصد حاصل از این گیاه تهیه شد. سپس به مقدار 5 میلی لیتر از هر غلظت به پتریدیش های حاوی بذر کاهو و شاهی به طور جداگانه اضافه شد. در انتهای روز هفتم، درصد بذور جوانه زده، سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه و بنیه بذر مورد شمارش قرار گرفت. آنالیز اثر گیاه چوبک در غلظت های مختلف بر صفات جوانه زنی گیاهان مورد بررسی کاهو و شاهی نشان داد اثر نوع گیاه و غلظت های مختلف گیاه تیمار و برهمکنش آن ها بر تمام صفات جوانه زنی به جزء اثر متقابل آن ها بر صفت طول گیاهچه معنی دار بود. در این مطالعه مولفه های جوانه زنی شاهی به جزء طول گیاهچه از حساسیت بیشتری به غلظت های مختلف عصاره گیاه چوبکنسیت به کاهو برخوردار بود. تنها غلظت های بالاتر از 40 درصد چوبک تاثیر کاهشی معنی داری بر صفات رشد گیاهچه ای و بنیه بذر کاهو داشتند. صفات جوانه زنی شاهی به جزء صفت طول گیاهچه نسبت به غلظت های مختلف گیاه تیمار چوبک کاهش نشان داد.

توضیحات بیشتر