فایل ورد اثر سيستم هاي خاک ورزي، الگوي کاشت و جايگذاري کود گوگردي نيتروژن دار بر عملکرد جو در زمين هاي شور تحت شرايط هيرم کاري و خشکه کاري

لینک دانلود

 فایل ورد اثر سيستم هاي خاک ورزي، الگوي کاشت و جايگذاري کود گوگردي نيتروژن دار بر عملکرد جو در زمين هاي شور تحت شرايط هيرم کاري و خشکه کاري دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر سيستم هاي خاک ورزي، الگوي کاشت و جايگذاري کود گوگردي نيتروژن دار بر عملکرد جو در زمين هاي شور تحت شرايط هيرم کاري و خشکه کاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر سيستم هاي خاک ورزي، الگوي کاشت و جايگذاري کود گوگردي نيتروژن دار بر عملکرد جو در زمين هاي شور تحت شرايط هيرم کاري و خشکه کاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر سيستم هاي خاک ورزي، الگوي کاشت و جايگذاري کود گوگردي نيتروژن دار بر عملکرد جو در زمين هاي شور تحت شرايط هيرم کاري و خشکه کاري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و کشاورزي ايران

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

گرایش منابع آب و خاک کشور به شوری علاوه بر کاهش عملکرد محصولات کشاورزی، باعث تشدید بیابان زایی در عرصه های منابع طبیعی گردیده و در نتیجه روز به روز از وسعت اراضی مستعد کاسته و به وسعت بیابان ها افزوده می شود بنابراین شناخت و کنترل شوری امری اجتناب ناپذیر است و این شناخت و کنترل نیاز به سرمایه و زمان دارد. در این راستا یکی از فناوری های مهم و کارآمد، بهره گیری و اجرای طرحی در سال 1394-1393 در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در شمال شهرستان اهواز در قالب 3 تکرار به صورت کرت های دوبار خرد شده به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با دو سطح خاک آب (هیرم کاری و خشکه کاری)، دو سطح خاک ورزی (خاک ورزی مرسوم و کم خاک ورزی)، دو نوع کود نیتروژن (کود اوره معمولی و کود اوره با پوشش گوگردی)، دو سطح الگوی کاشت (کشت در جوی و کشت مسطح) و سطح مزرعه که با 60 % بقایای گندم پوشیده است، محتوی رطوبت خاک بعد از کاشت، روش هیرم کاری (p0/01) با رطوبت 16/22 درصد بیشترین میزان رطوبت را داشته است، تیمار کم خاک ورزی با میانگین رطوبت 15/25 درصد بیشترین میزان رطوبت را نسبت به خاک ورزی مرسوم دارا بوده است. تیمار کشت به صورت هیرم کاری با میانگین 4023/30 کیلوگرم در هکتار نسبت به روش خشکه کاری و روش کشت در جوی با میانگین 3720/47 کیلو گرم در هکتار دراری بیشترین میزان عملکرد را داشته اند.

توضیحات بیشتر