فایل ورد اثر سطوح مواد امولسيفيه کننده کوليک اسيد و توئين 80 بر پارامترهاي رشد در جيره ي حاوي پودر چربي در قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)

لینک دانلود

 فایل ورد اثر سطوح مواد امولسيفيه کننده کوليک اسيد و توئين 80 بر پارامترهاي رشد در جيره ي حاوي پودر چربي در قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر سطوح مواد امولسيفيه کننده کوليک اسيد و توئين 80 بر پارامترهاي رشد در جيره ي حاوي پودر چربي در قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر سطوح مواد امولسيفيه کننده کوليک اسيد و توئين 80 بر پارامترهاي رشد در جيره ي حاوي پودر چربي در قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر سطوح مواد امولسيفيه کننده کوليک اسيد و توئين 80 بر پارامترهاي رشد در جيره ي حاوي پودر چربي در قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و کشاورزي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثیر مواد امولسیفیه کننده کولیک اسید و توئین 80 بر پارامترهای رشد در جیره ی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار به ازای هر تیمار بررسی شد. بدین منظور جیره آزمایشی با 20 % چربی که 60 % از چربی آن از پودر چربی تشکیل شده ساخته شد و مواد امولسیونی در سطوح مختلف به آن اضافه شد و از جیره بدون مواد امولسیونی به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. 15 عدد ماهی قزل آلا در هر تانک با میانگین وزن اولیه 2/03±27/32 به مدت 8 هفته روزانه 2 بار با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. در پایان دوره آزمایش پارامترهای رشد و بازماندگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تیمارها و گروه شاهد از لحاظ شاخص های رشد (درصد افزایش وزن، ضریب چاقی، ضریب رشد ویژه، شاخص کبدی، نرخ بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی) تفاوت معنی داری وجود نداشت (P<0/05) ولی شاخص احشایی بین تیمارها تفاوت معنی داری را نشان داد (P>0/05). در نتیجه به نظر می رسد مواد امولسیفیه کننده می تواند بر پارامترهای رشد در جیره ی حاوی پودر چربی ماهی قزل آلا تاثیر مثبتی داشته باشد.

توضیحات بیشتر