فایل ورد اثر تيمار آهن بر برخي شاخصهاي رشد رويشي در سه توده اسفناج بومي ايران (Spinacea oleracea L)

لینک دانلود

 فایل ورد اثر تيمار آهن بر برخي شاخصهاي رشد رويشي در سه توده اسفناج بومي ايران (Spinacea oleracea L) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر تيمار آهن بر برخي شاخصهاي رشد رويشي در سه توده اسفناج بومي ايران (Spinacea oleracea L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر تيمار آهن بر برخي شاخصهاي رشد رويشي در سه توده اسفناج بومي ايران (Spinacea oleracea L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر تيمار آهن بر برخي شاخصهاي رشد رويشي در سه توده اسفناج بومي ايران (Spinacea oleracea L) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و کشاورزي ايران

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی رشد رویشی در برخی توده های اسفناج بومی ایران، نسبت به مقادیر مختلف آهن در محلول غذایی تحت سیستم کشت بدون خاک انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، با تیمار توده های اسفناج بومی ایران (شامل همدان به عنوان شاهد، ورامین 88 و شیروان) و مقادیر مختلف آهن از منبع Fe- EDTA در محلول غذایی کوپر در 5 سطح (12 میلی گرم در لیتر به عنوان سطح پایه محلول غذایی و مقادیر 3 و 6 و 9 و 15 میلی گرم در لیتر آهن) در سه تکرار (هر تکرار شامل 2 گلدان و در هر گلدان 2 گیاه) اجرا گردید. در این آزمایش صفات وزن تر وخشک پهنک، دمبرگ، طوقه و ریشه، تعدادبرگ، سطح برگ و عملکرد مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین وزن تر و خشک پهنک، طوقه و عملکرد مربوط به توده همدان و در تیمار 9 میلی گرم در لیتر آهن مشاهده شد. کمترین میزان عملکرد مربوط به توده همدان و تیمار 15 میلی گرم در لیتر آهن بود. بیشترین وزن تر و خشک ریشه را توده ورامین 88 در تیمار 15 میلیگرم در لیتر آهن داشت. بیشترین میزان سطح برگ را توده همدان در تیمار 12 میلی گرم در لیتر آهن دارا بود. همچنین در بین توده های اسفناج مورد مطالعه توده همدان بیشترین میزان وزن تر و خشک دمبرگ و بیشترین تعداد برگ را به خود اختصاص داد.

توضیحات بیشتر