فایل ورد اثر تکنيک pH متناوب محلول غذايي بر عملکرد و فلورسانس کلروفيل خياردر کشت هايدروپونيک در مناطقي با آب هاي کربناته و بيکربناته

لینک دانلود

 فایل ورد اثر تکنيک pH متناوب محلول غذايي بر عملکرد و فلورسانس کلروفيل خياردر کشت هايدروپونيک در مناطقي با آب هاي کربناته و بيکربناته دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر تکنيک pH متناوب محلول غذايي بر عملکرد و فلورسانس کلروفيل خياردر کشت هايدروپونيک در مناطقي با آب هاي کربناته و بيکربناته  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر تکنيک pH متناوب محلول غذايي بر عملکرد و فلورسانس کلروفيل خياردر کشت هايدروپونيک در مناطقي با آب هاي کربناته و بيکربناته،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر تکنيک pH متناوب محلول غذايي بر عملکرد و فلورسانس کلروفيل خياردر کشت هايدروپونيک در مناطقي با آب هاي کربناته و بيکربناته :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و کشاورزي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

با توجه به کیفیت نامناسب آب های آبیاری اکثر مناطق به علت وجود کربنات ها و بی کربنات ها و در نتیجه pH بالای آب در این مناطق برای رفع این مشکل با تکنیک pH متناوب به بررسی سه سطح pH (5/5 و 7 و 8/5) به صورت تناوبی در محلول غذایی بر عملکرد و فلورسنس کلروفیل خیار در کشت هایدروپونیک، آزمایشی از نوع طرح پایه کاملا تصادفی که شامل 7 تیمار (pH=5/5: محلول غذایی با pH ثابت 5/5، 8/5=pH: محلول غذایی با pH ثابت 8/5،7=pH: محلول غذایی با pH ثابت 7 ( میانگین دو سطح pH قبلی)، (1)8/5: (1)5/5=pH محلول غذایی با دو سطح pH متغیر 5/5 و 8/5 با تناوب 1 روز از هر pH و (2)8/5: (2)5/5=pH محلول غذایی با دو سطح pH متغیر 5/5 و 8/5 با تناوب 2 و (3)8/5: (3)5/5=pH محلول غذایی با دو سطح pH متغیر 5/5 و 8/5 با تناوب 3 روز و (4)8/5: (4)5/5=pH محلول غذایی با دو سطح pH متغیر 5/5 و 8/5 با تناوب 4 روز) و 4 تکرار در بستر پرلایت+ورمی کمپوست- به ترتیب 75% و 25% ظرفیت حجمی و در بالشتک ها در گلخانه انجام شد. نتایج نشان داد که تیمارهای (2)8/5: (2)5/5=pH و (3)8/5: (3)5/5=pH به ترتیب نسبت به pH=7 و 25 و 15 درصد افزایش عملکرد را نشان دادند. بیشترین فلورنس کلورفیل مربوط به (2)8/5: (2)5/5=pH و (1)8/5: (1)5/5=pH و (3)8/5: (3)5/5=pH و (4)8/5: (4)5/5=pH و pH=7 بود و کمترین فلورسنس کلروفیل مربوط به تیمارهای pH=5/5 و pH=8/5 بود با توجه به این آزمایش به نظر می رسد که تیمارهای (2)8/5: (2)5/5=pH و (3)8/5: (3)5/5=pH مناسب ترین تناوب را در جهت افزایش عملکرد در خیار دارد.

توضیحات بیشتر