فایل ورد نقش فضاهاي گردشگري در ماهيت برنامه ريزي شهرهاي ايران مطالعهموردي شهر چابهار

لینک دانلود

 فایل ورد نقش فضاهاي گردشگري در ماهيت برنامه ريزي شهرهاي ايران مطالعهموردي شهر چابهار دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش فضاهاي گردشگري در ماهيت برنامه ريزي شهرهاي ايران مطالعهموردي شهر چابهار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش فضاهاي گردشگري در ماهيت برنامه ريزي شهرهاي ايران مطالعهموردي شهر چابهار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش فضاهاي گردشگري در ماهيت برنامه ريزي شهرهاي ايران مطالعهموردي شهر چابهار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف نگارش این مقاله بررسی نقش گردشگری در ماهیت برنامه ریزی شهرهای ایران مطالعه موردی شهر چابهاار اسات گردشاگریدارای زمینه های مختلفی است که یکی از این زمینه ها ی گردشگری شهری می باشد شاهرها و گردشاگری رواباک مکملای دارنادشهرها به عنوان مرکز ارائه خدمات و وسایل رفاهی هم برای گردشگری شهری و هم برای سایر زمینه های گردشگری مد نظر هستندمناطق شهری دارای جاذبه های فرهنگی تاریخی بازار های خرید و فروش همایش و غیاره ماد نظار گردشاگری هساتند – – – –معمولأ در شهر ها جاذبه های انسان ساخت وجود داشته ولی به ندرت جاذبه ی طبیعی در آن دیده مای شاود روش تحقیاق ازناوتوصیفی تحلیلی وکاربردی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی شهر چا بهاراست نتایج تحقیق نشان می دهد که علاوه برداشتن –جاذبه های ذکر شده دارای جاذبه های طبیعی مانند سواحل بکو دست نخورده است در این پژوهش سعی شده است که عوامل موثربر گردشگری شهری چابهار در قالب مدل راهبردی سوات ؛ نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تمدیدات شناسایی شاده و راهبارد هاا وراهکار های مناسب جهت توسعه گردشگری شهر چا بهار ارائه گردد

توضیحات بیشتر