فایل ورد نقش رهبري تحول آفرين در توانمند سازي کارکنان واحدهاي شهرک صنعتي عجب شير

لینک دانلود

 فایل ورد نقش رهبري تحول آفرين در توانمند سازي کارکنان واحدهاي شهرک صنعتي عجب شير دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش رهبري تحول آفرين در توانمند سازي کارکنان واحدهاي شهرک صنعتي عجب شير  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش رهبري تحول آفرين در توانمند سازي کارکنان واحدهاي شهرک صنعتي عجب شير،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش رهبري تحول آفرين در توانمند سازي کارکنان واحدهاي شهرک صنعتي عجب شير :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

رهبران تحول آفرین ، توانایی های شخصی را به کارمی گیرند تا به ارتقای آرمان های دیگران پرداخته و افراد و سازمان را به نقطه بالاتری از عملکرد کارآ،رینانه هدایت کنند. رهبری تحول گرا به عنوان یکی ازپارادایم های رهبری جهت ارتقای عملکرد سازمان در محیط متلاطمارمروی با قابلتی برانگیختن کارکنان و توسعه یک فرهنگ سازمانی که رویه های اخلاقی در آن یک هنجار رفتاری تلقی شده سعی در پیش بینی تغییرات محیطی دارد . رهبران تحول آفرین تصوییری از یک چشم انداز آینده روشن و موردنیاز را شکل می دهند . هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توانمند سازی کارکنان واحد های شهرک صنعتی شهرستان عجب شیر است . روش تحقیق این پژوهش، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی می باشد . نمونه تحقیق شامل 343 نفر از کارکنان واحدهای شهرک صنعتی عجب شیر استان آذربایجان شرقی بود . که باروش نمونه گیری طبقه ای، نسبی به شکل تصافدی انتخاب شدهاند . دادههای تقحیق ، به وسیهل پرسشنامه جمع آوری ، و تحلیل پرسشنامه ها به کمک نرم افزار SPSS18 و با استفده از آزنمون های آماری توصیفی و استباطی تحلیل شدند .

توضیحات بیشتر