فایل ورد کاربرد تکنيک فرآيند تحليل سلسله مراتبي( AHP ) در رتبه بنديجاذبه هاي اکوتوريسمي در منطقه حفاظت شده خاييز جنوبي

لینک دانلود

 فایل ورد کاربرد تکنيک فرآيند تحليل سلسله مراتبي( AHP ) در رتبه بنديجاذبه هاي اکوتوريسمي در منطقه حفاظت شده خاييز جنوبي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کاربرد تکنيک فرآيند تحليل سلسله مراتبي( AHP ) در رتبه بنديجاذبه هاي اکوتوريسمي در منطقه حفاظت شده خاييز جنوبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کاربرد تکنيک فرآيند تحليل سلسله مراتبي( AHP ) در رتبه بنديجاذبه هاي اکوتوريسمي در منطقه حفاظت شده خاييز جنوبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کاربرد تکنيک فرآيند تحليل سلسله مراتبي( AHP ) در رتبه بنديجاذبه هاي اکوتوريسمي در منطقه حفاظت شده خاييز جنوبي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

طبیعت گردی فعالیتی غیرمخرب و سودآور است که در دو دههی اخیر به خصوص در کشورهای در حال توسعه مورد استقبال قرارگرفته است. یکی از مناطق بسیار مناسب برای فعالیتهای طیعت گردی مناطق حفاظتشده است. در این مطالعه به کمک روش فرآیند سلسهمراتبی ( AHP) به رتبهبندی جاذبهها و مکانهای منطقه حفاظتشده خاییز پرداخته شد. نتایج این پژوهش بیان داشت که بیشترین جاذبه های اکوتوریسمی در تنگه تکاب وجود دارد. پس با برنامهریزی و مدیریت صحیح میتوان از جاذبههای این مکان برایجذب گردشگر استفاده کرد به گونهای که کمترین آسیب به محیطزیست منطقه وارد شود زیرا این منطقه یکی از مناطقحفاظتشده سازمان محیطزیست کشور است.

توضیحات بیشتر