فایل ورد شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر اعتماد کارکنانمطالعه موردي)شهرداري کرج 1393

لینک دانلود

 فایل ورد شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر اعتماد کارکنانمطالعه موردي)شهرداري کرج 1393 دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر اعتماد کارکنانمطالعه موردي)شهرداري کرج 1393  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر اعتماد کارکنانمطالعه موردي)شهرداري کرج 1393،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر اعتماد کارکنانمطالعه موردي)شهرداري کرج 1393 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اعتماد کارکنان در شهرداری کرج به روش توصیفی انجام گرفته است، یک به دلیل اهمیت موضوع، عوامل موثر بر اعتماد کارکنان که در سازمانها کمتر مورد توجه بوده و این که تا آنجاکه پژوهشگر اطلاع دارد، دیگر پژوهشگران مسئله مورد نظر را مورد بررسی قرار نداده اند و در این زمینه پژوهش اندکی صورت گرفته است. در این پژوهش مطالعه بر روی افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی هستند و در یک جا متمرکز شده اند )شهرداری مرکز کرج(، انجام می شود. جامعه آماری 1172 نفر از کارکنان شهرداری می باشند و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان، 279 نفر از کارکنان که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند. و به طور جداگانه پرسشنامه اعتماد کارکنان را تکمیل کردند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری ؛ و برای رتبه بندی از روش آنتروپی ، و نرم افزار spss استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بر اساس جدول پیش بینی پذیری دارای بیشترین وزن و وفای به عهد دارای کمترین وزن می باشد؛ که تأثیر ابعاد چهارگانه بر اعتماد کارکنان به ترتیب الویت وفای به عهد ،پیش بینی پذیری،خیرخواهی ،صلاحیت تخصصی می باشد.

توضیحات بیشتر