فایل ورد شناسايي و اولويت بندي راههاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستياستان قزوين

لینک دانلود

 فایل ورد شناسايي و اولويت بندي راههاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستياستان قزوين دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناسايي و اولويت بندي راههاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستياستان قزوين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناسايي و اولويت بندي راههاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستياستان قزوين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناسايي و اولويت بندي راههاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستياستان قزوين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مقوله ای است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می شود. به همین منظور سازمان بهزیستی کشور زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش خود قرار و از آنها حمایت های مادی و معنوی بعمل می آورد. در همین راستا اقدام به انجام فعالیتهایی مینماید تا بتواند این زنان را توانمند سازد. به همین منظور در این تحقیق به شناسایی راههای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در بهزیستی قزوین پرداخته شد. روش تحقیق اکتشافی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل 1500 نفر از زنان سرپرست خانوار استان قزوین بودند که از بین آنها تعداد 306 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخابشدند. برای غربالگری راههای شناسایی شده از آزمون میانگین، برای بررسی اثر راههای شناسایی بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از تکنیک معادلات ساختاری و به منظور اولویت بندی راههای شناسایی شده از آزمون فریدمن استفاده گردید نتایجتحقیق نشان داد که مهمترین راه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار رسیدگی به امور مالی آنان است.

توضیحات بیشتر