فایل ورد شناسايي عوامل داخلي موثر بر توسعه صادرات (مورد مطالعه: تعاونيهاي توليدياستان ايلام)

لینک دانلود

 فایل ورد شناسايي عوامل داخلي موثر بر توسعه صادرات (مورد مطالعه: تعاونيهاي توليدياستان ايلام) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناسايي عوامل داخلي موثر بر توسعه صادرات (مورد مطالعه: تعاونيهاي توليدياستان ايلام)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناسايي عوامل داخلي موثر بر توسعه صادرات (مورد مطالعه: تعاونيهاي توليدياستان ايلام)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناسايي عوامل داخلي موثر بر توسعه صادرات (مورد مطالعه: تعاونيهاي توليدياستان ايلام) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ زمان انجام تحقیق توصیفی همبستگی بوده است. از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات - اسنادی و با توجه به شیوه جمعآوری دادهها از نوع میدانی )توزیع پرسشنامه( میباشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه تعاونیهای تولیدی ثبت شده استان ایلام طی دوره 1370-1393 میباشد. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که مؤلفههای نیروی انسانی متخصص، مهارتهای بازاریابی و فروش و سرمایه در گردش، سرمایهگذاری محیط محلی، نظام محلی نوآوری، زیر ساختتجارت الکترونیک و بودجه تحقیق و توسعه به عنوان مهمترین عوامل داخلی موثر بر توسعه صادرات در تعاونیهای استان ایلام میباشند.

توضیحات بیشتر