فایل ورد شناسايي الگوهاي ذهني مديران در خصوص موانع پياده سازي مديريتاستعداد در شرکت پالايش گاز ايلام با استفاده از روش کيو

لینک دانلود

 فایل ورد شناسايي الگوهاي ذهني مديران در خصوص موانع پياده سازي مديريتاستعداد در شرکت پالايش گاز ايلام با استفاده از روش کيو دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناسايي الگوهاي ذهني مديران در خصوص موانع پياده سازي مديريتاستعداد در شرکت پالايش گاز ايلام با استفاده از روش کيو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناسايي الگوهاي ذهني مديران در خصوص موانع پياده سازي مديريتاستعداد در شرکت پالايش گاز ايلام با استفاده از روش کيو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناسايي الگوهاي ذهني مديران در خصوص موانع پياده سازي مديريتاستعداد در شرکت پالايش گاز ايلام با استفاده از روش کيو :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر " شناسایی الگوهای ذهنی مدیران در خصوص موانع پیاده سازی مدیریت استعداد در شرکت پالایش گاز ایلام با استفاده از روش کیو " می باشد. این پژوهش از لحاظ جهت گیری در دسته پژوهش های کاربردی ، به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های اکتشافی ، به لحاظ گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و بدلیل کاربرد روش کیو در آن از نوع پژوهش های آمیخته (کمی-کیفی) قرار می گیرد. جامعه آماری در این تحقیق 9 نفر از مدیران پالایشگاه گاز ایلام می باشد که از میان مدیران و کارشناسان ارشد این شرکت به گونه ای انتخاب شده اند که انتظار می رفت ذهنیت ها و دیدگاه های آنها پیرامون موضوع پژوهشاز اهمیت برخوردار باشد . این انتخاب بصورت نمونه گیری هدفمند و غیراحتمالی صورت گرفت . داده های جمع آوری شده این پژوهش با استفاده از نرم افزارSPSSو روش تحلیل عاملی مورد تفسیر قرار گرفتند و در پایان ذهنیت ها و دیدگاه ها در مورد موانع کلیدی مدیریت استعداد در بین مدیران شرکت پالایش گاز ایلامبر اساس روش کیو شناسایی و دسته بندی شدند. بر اساس نتایج بدست آمده ، چهار ذهنیت عمده درخصوص موانع پیاده سازی مدیریت استعداد در بین مدیران پالایشگاه گاز شناسایی شد که عبارتند از : ضعفمدیریت ارشد سازمان ، سیستم های پایش عملکرد و نظامهای آموزشی،نارسایی ساختار سازمانی و وجودچالش های شغلی خاص صنعت نفت

توضیحات بیشتر