فایل ورد رسالت برنامه درسي در غناي هويتي و فرهنگي دانش آموزان

لینک دانلود

 فایل ورد رسالت برنامه درسي در غناي هويتي و فرهنگي دانش آموزان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رسالت برنامه درسي در غناي هويتي و فرهنگي دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رسالت برنامه درسي در غناي هويتي و فرهنگي دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رسالت برنامه درسي در غناي هويتي و فرهنگي دانش آموزان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

برنامهدرسی مجموعه فرصت هایی برای یادگیری است؛ یکی از زمینه هایی که بر مفهوم یادگیری تأثیر میگذارد، پژوهشهای مبتنی بر هویت فرهنگی میباشد چرا که یکی از ابعاد مهم تعلیم و تربیت در هر جامعه ای تحقق اهداف فرهنگی آن است؛ تربیت شهروندی که بتواندضمن آگاهی از ارزش ها و میراث فرهنگی ملت خود، توانمندی لازم برای حفظ عوامل و عناصر و فرهنگ ملی را به دست آورده و همچنین بتواند به توسعه و گسترش آن نیز کمک کند، وگرنه حفظ فرهنگ ملی بدون تلاش برای افزودن بر آن به تنهایی نمی تواند موجبات رشد و پیشرفت جامعه را فراهم نماید)فلاحی، 76:1387 (. به عبارتی آگاهی فرهنگی، توانمندی برای ارزیابی عوامل فرهنگی و ایجاد توانایی لازم برای توسعه فرهنگ از جمله مهمترین وظایف نظام تعلیم و تربیت شناخته شده است. در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم برنامه درسی،مفهوم فرهنگ، تأثر و رابطه آن، نظرات شخصیت ها، تفاوت مفهوم برنامه درسی از دید دانشمندان به ارائه نظریات و رویکردهای مهم درزمینه فرهنگ و تربیت فرهنگی، ارائه یک چارچوب پیشنهادی برای تربیت فرهنگی) فرهنگ اسلامی-ایرانی( پرداخته شده است که میتواندبه عنوان راهنمای مناسبی برای تحلیل برنامه درسی و بخصوص محتوای کتب درسی نیز استفاده شود.موضوع مورد بررسی این مقاله، فایل ورد رسالت برنامه درسي در غناي هويتي و فرهنگي دانش آموزان میباشد که با روش کتابخانه ای و بررسیکتب و مقالات مرتبط با موضوع انجام گرفته است .

توضیحات بیشتر