فایل ورد جايگاه برنامه درسي تجربه شده در نظام دانشگاهي

لینک دانلود

 فایل ورد جايگاه برنامه درسي تجربه شده در نظام دانشگاهي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد جايگاه برنامه درسي تجربه شده در نظام دانشگاهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد جايگاه برنامه درسي تجربه شده در نظام دانشگاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد جايگاه برنامه درسي تجربه شده در نظام دانشگاهي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در نگاه سیستمی به نظام دانشگاهی، برنامه درسی از مهمترین ورودی های این نظام است که در فرایند نظام دانشگاهی نیز حایز اهمیتت است. اما آنجه که در یک نظام آموزشی مهم جلوه میکند، یادگیرندگان یا همان دانشجویان اند که برنامه دسی بترای آنتان فتراهم گشتتهاست.درک و فهم و تجربه نهایی یادگیرندگان از برنامه درسی است که از آن به عنوان برنامه درسی تجربه شده یاد میشود برنامته درستی تجربه شده است که تمامی تلاشها و فعالیت های نظام دانشگاهی را به بار مینشتاند. روند انجتام ایتن ملالته بتدین گونته استت کته ابتتد امعناومفهوم برنامه درسی بیان و سپس ابعاد و سطوح برنامه درسی آن به تفکیک بیان میشود. در ادامه برنامه درسی تجربه شده وسطوح آن در برخی از رشتههای دانشگاهی داخلی و خارجی بررسی میشود.

توضیحات بیشتر