فایل ورد تحليل عوامل موثر بر توسعه انساني در کشورهاي منتخب عضو منا 1 باتاکيد بر حجم تجارت: رهيافت دادههاي پانل پويا

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل عوامل موثر بر توسعه انساني در کشورهاي منتخب عضو منا 1 باتاکيد بر حجم تجارت: رهيافت دادههاي پانل پويا دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل عوامل موثر بر توسعه انساني در کشورهاي منتخب عضو منا 1 باتاکيد بر حجم تجارت: رهيافت دادههاي پانل پويا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل عوامل موثر بر توسعه انساني در کشورهاي منتخب عضو منا 1 باتاکيد بر حجم تجارت: رهيافت دادههاي پانل پويا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل عوامل موثر بر توسعه انساني در کشورهاي منتخب عضو منا 1 باتاکيد بر حجم تجارت: رهيافت دادههاي پانل پويا :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

دستیابی به اهداف هزاره توسعه از قبیل رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر و افزایش توسعه انسانی جزو الویتهای سیاستگذاران در اغلب کشورهاست. یکی از این اهداف، بهبود وضعیت توسعه انسانی است که بعنوان شاخصی برای مقایسه سطح رفاه استفاده میگردد. این مطالعه قصد دارد تا با استفاده از دادههای سالیانه کشورهای منتخب عضو منا درطی دوره2011-2005 و با بکارگیری دادههای - پانل پویا و برآوردگرهای روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) 3 عوامل موثر بر توسعه انسانی در این کشورها را با تاکید بر حجم تجارت بررسی کند. بدین منظور متغیر مربوط به تجارت به سه صورت واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل لحاظ شده و سه مدل جداگانه برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد مدل با برآوردگر GMM n مرحلهای آرلانو و باند)( 1991) 4 نشانگر این است که در تمامی مدلها، تجارت تاثیر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارد. بطوریکه اگر واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل بعنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته شود، با افزایش 10000 دلاری این متغیرها، شاخص توسعه انسانی بترتیب 0.068 و 0.075 و 0.03 واحد افزایش خواهد یافت. براساس نتایج ارائه شده، مخارج آموزشی، مخارج سرانه بهداشتی و سرمایهگذاری ،060.0 مستقیم خارجی نیز اثر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارند.

توضیحات بیشتر