فایل ورد تاثير آموزش چند رسانه اي تعاملي بر بهبود فرايند يادگيري دانش آموزان(مطالعه موردي:دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان قائم شهر)

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير آموزش چند رسانه اي تعاملي بر بهبود فرايند يادگيري دانش آموزان(مطالعه موردي:دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان قائم شهر) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير آموزش چند رسانه اي تعاملي بر بهبود فرايند يادگيري دانش آموزان(مطالعه موردي:دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان قائم شهر)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير آموزش چند رسانه اي تعاملي بر بهبود فرايند يادگيري دانش آموزان(مطالعه موردي:دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان قائم شهر)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير آموزش چند رسانه اي تعاملي بر بهبود فرايند يادگيري دانش آموزان(مطالعه موردي:دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان قائم شهر) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق، شناخت تاثیر آموزش چند رسانه ای تعاملی بر بهبود فرایند یادگیری دانش آموزان دردرس علوم تجربی پایه هفتم شهرستان قائم شهر در سال تحصیلی 94- 1393 بود «روش تحقیق» در این مطالعه توصیفی از نوع زمینه یابی انتخاب شد.جامعه آماری دانش آموزان به تعداد 3806 نفر بودند که براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 351 نفر ( 164 دختر و 187 پسر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. «روش گردآوری داده ها» به دو طریق کتابخانه ای و میدانی و «ابزار گردآوری اداده ها» پرسشنامه محقق ساخته با طیف 5 گزینه ای لیکرت با پایایی برابر 0/79 « روش تجزیه تحلیل داده ها » آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای)بااستفاده از نرم افزار spss « نتایج تحقیق ». انجام شد نشان داد، آموزش رسانه های تعاملی، بر بهبود فرایند یادگیری دانش آموزان موثراست. همچنین آموزش از طریق رسانه ها بر مؤلفه های سرعت، دقت و انگیزهیادگیری دانش آموزان مؤثر است.

توضیحات بیشتر