فایل ورد بررسي نقش گزينش و مصاحبههاي استخدامي بر اثربخشي اعضاي سازمانآموزشي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نقش گزينش و مصاحبههاي استخدامي بر اثربخشي اعضاي سازمانآموزشي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نقش گزينش و مصاحبههاي استخدامي بر اثربخشي اعضاي سازمانآموزشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نقش گزينش و مصاحبههاي استخدامي بر اثربخشي اعضاي سازمانآموزشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نقش گزينش و مصاحبههاي استخدامي بر اثربخشي اعضاي سازمانآموزشي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هر سازمانی با نیروی انسانی ایجاد و بدون آن هیچ سازمانی قادر به ادامه حیات نخواهد بود..از مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی جذب و بکار گیری افرادی است که بهترین بازدهی را در مجموعه کاری داشته باشند بنابراین شناخت نیازها، انگیزهها، تمایلات و عوامل مؤثر بر اثربخشی اعضای سازمان نهتنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سیاستهای صحیح، راهبردهای مناسب و برنامههای مؤثر ضروری میباشد که در این میان چنین کار مهمی توسط مصاحبههای استخدامی و سازمان گزینشی صورت میگیرد. اثربخش بودن فعالیتهای مدیریت به تمایلات و رضایت افراد درون سازمان در انجام وظایف محوله به آنها بستگی دارد. تمایلات درونی افراد و انگیزه اعضای سازمان و رضایت نسبت به کار باعث تلاش بیشتر برای رسیدن به اهداف سازمان میشود.درواقع اثربخشی سازمانی درجه یا میزانی است که سازمان به هدفهای خود نایلمیآید،بنابراین اثربخشی سازمانی یعنی میزان تحقق اهداف سازمان. با توجه بهضرورت اهمیت این مسئله محقق در این پژوهش به بررسینقش گزینش و مصاحبههای استخدامی بر اثربخشی اعضای سازمان آموزشی پرداخته است. برای این منظور از روش کتابخانهای و مروری برتحقیقات قبلی استفاده کرده است. محقق در ادامه به نقش مصاحبههای استخدامی در اثربخشی،انواع مصاحبهی استخدامی،اثربخشی وفرصتهای شغلی برابر را موردبحث و بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان داد که نقش مصاحبههای استخدامی که باید بتواند مهارتها،تواناییها صفات و خصوصیات شخصی و فردی،برای انجام وظایف محوله شغل موردنظر و رضایت از شغل خود را شناسایی،و در راستای رسیدنبه اهداف سازمان و اثربخشی اعضای سازمان آنها را شکوفا نماید. و این امر فقط با استقرار و انجام مصاحبههای استخدامی و سیستمهایگزینشی علمی و دقیق و فرصتهای شغلی برابر و بر اساس شایستگی امکانپذیر هست.

توضیحات بیشتر