فایل ورد بررسي نقش رهبري تحول گرا مديران برخلاقيت معلمان مدارس

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نقش رهبري تحول گرا مديران برخلاقيت معلمان مدارس دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نقش رهبري تحول گرا مديران برخلاقيت معلمان مدارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نقش رهبري تحول گرا مديران برخلاقيت معلمان مدارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نقش رهبري تحول گرا مديران برخلاقيت معلمان مدارس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

سرعت تغییرات محیطی به حدی افزایشیافته که این تغییرات سازمانها را ملزم کرده تا برای ادامه حیات و بقاء در این فضای رقابتی خود را با این تغییرات هماهنگ سازند. سازمانها برای این بازسازی نیازمند خلاقیت و نوآوری میباشند. پژوهشها حاکی از آن است که خلاقیت یکی از مهمترین عوامل در موفقیت سازمان بوده و برای سازمان بهعنوان یک مزیت رقابتی به شمار میآید یکی از عوامل تأثیرگذار بر خلاقیت معلمان و اعضای سازمان سبک رهبری میباشد امروزه سبک رهبری تحولی یکی از سبکهای رهبری کارآمد و استفاده مدیران از آن آغاز ایجاد تحولات مثبت در نظام آموزشی میباشد. . با توجه بهضرورت اهمیت این مسئله محقق در این ژوهش به بررسی نقش رهبری تحولگرا مدیران بر خلاقیت معلمان مدارس پرداخته است.برای این منظور از روش کتابخانهای و مروری بر تحقیقات قبلی استفاده کرده است. محقق درادامه به تفاوت رهبری و مدیریت،نظریههای مختلف رهبری،مؤلفههای رهبری تحولگرا و خلاقیت،انواع خلاقیت،نقش رهبری تحولگرا برخلاقیت معلمان پرداخته است.نتایج تحقیق نشان داد که رهبران تحولگرا با ترغیب و نفوذ در پیروان و مشارکت دادن آنها در تصمیمگیریهامیتواند نقش مؤثری بر خلاقیت معلمان داشته باشد.

توضیحات بیشتر