فایل ورد بررسي مفهوم سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش و برنامه ريزيآموزشي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مفهوم سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش و برنامه ريزيآموزشي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مفهوم سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش و برنامه ريزيآموزشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مفهوم سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش و برنامه ريزيآموزشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مفهوم سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش و برنامه ريزيآموزشي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

موضوع: امروزه آموزش و پرورش یکی ازمناسب ترین راههای دستیابی به سرمایه اجتماعی محسوب میشود. این نهاد، به عنوان یکی ازنهادهای تاثیرگذاردر ایجادتغییر رفتار افراد جامعه نقش مهمی رابرعهده دارد.درنظام آموزش وپرورش ما نیزمحتوای مطالب آموزشییکی ازاساسیترین منابع و مراجع یادگیری هنجارها و ارزشها دردانشآموزان محسوب میگردد.اهداف: نظر به اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی و از آنجایی که نهادینه شدن و عملی شدن هر مفهومی نیاز به آموزش دارد و آموزش هنجارها و ارزش ها در سیستم آموزشی هر کشوری انجام میگیرد. این مقاله به دنبال بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی در آموزش وپرورش و برنامه ریزی آموزشی است. روش پژوهش: این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی و تحلیلی است. همچنین بر پایه مطالعات کتابخانهای انجام گرفت و تبعاً از منابع کتابخانهای سنتی و الکترونیکی، کتب و مقالات منتشره در مجلات و ... استفاده شده است. در این تحقیق در تجزیه و تحلیلاطلاعات با توجه به نوع تحقیق، بصورت توصیفی و تحلیلی عمل شد.نتیجه: با توجه به تحقیقات انجام شده از سرمایه اجتماعی میتوان در اجرای هر چه موفقتر برنامههای آموزشی استفاده کرد.

توضیحات بیشتر