فایل ورد بررسي کيفيت گزارشگري مالي بر نسبت سرمايهگذاران انفرادي شرکت هايپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي کيفيت گزارشگري مالي بر نسبت سرمايهگذاران انفرادي شرکت هايپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي کيفيت گزارشگري مالي بر نسبت سرمايهگذاران انفرادي شرکت هايپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي کيفيت گزارشگري مالي بر نسبت سرمايهگذاران انفرادي شرکت هايپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي کيفيت گزارشگري مالي بر نسبت سرمايهگذاران انفرادي شرکت هايپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می کنند. بر این اساس تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری تلاش می کنند تا بر انطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیاز سرمایه گذاران و کیفیت گزارشگری مالی بیفزایند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر نسبت سرمایهگذاران انفرادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 می باشد. در این تحقیق، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیرهای مستقل و نسبت سرمایهگذاران حقیقی )انفرادی( به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در این تحقیق که از دادههای تلفیقی و نیز داده های تابلویی با اثرات ثابت و تصادفی % استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 218 شرکت با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 39نشان می دهد کیفیت گزارشگری مالی بر نسبت سرمایهگذاران حقیقی شرکت تاثیر مستقیم دارد

توضیحات بیشتر