فایل ورد بررسي عوامل موثر بر نحوه ورود شرکت هاي کوچک و متوسط استان تهران ( شهرک صنعتي پرند ) به بازارهاي صادراتي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل موثر بر نحوه ورود شرکت هاي کوچک و متوسط استان تهران ( شهرک صنعتي پرند ) به بازارهاي صادراتي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل موثر بر نحوه ورود شرکت هاي کوچک و متوسط استان تهران ( شهرک صنعتي پرند ) به بازارهاي صادراتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل موثر بر نحوه ورود شرکت هاي کوچک و متوسط استان تهران ( شهرک صنعتي پرند ) به بازارهاي صادراتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل موثر بر نحوه ورود شرکت هاي کوچک و متوسط استان تهران ( شهرک صنعتي پرند ) به بازارهاي صادراتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش فایل ورد بررسي عوامل موثر بر نحوه ورود شرکت هاي کوچک و متوسط استان تهران ( شهرک صنعتي پرند ) به بازارهاي صادراتي می باشد . از آن جهت که پژوهش در مقطع زمانی حاص و معینی انجام می گیرد . از نوع پژوهش های مقطعی بوده و از نظر شیوه گرد آوری داده ها ، میزان نظارت و درجه کنترل متغیرها و تعمیمی پذیری نیز، از نوع پیمایشی ، میدانی است و به لحاظ هدف پژوهش اکتباشفی است . در این پژوهش ، متغیر وابسته عوامل داخلی شرکت ، بازار هدف ، بازار محلی و متغیر مستقل مهارت بازار یابی ، فشار رقابتی، نفوذ دولت، ساختار بازار ، رقابت بین المللی، منابع موجود اندازه شرکت مادر محصولات تولید شده رقابت بازار هدف می باشد جامعه آماری از بین شرهک های صنعتی استان تهران، شهرک صنعتی پرند انتخاب و شرکت های مستقر در این شهرک بعنوان نموننه آماری انتخات و پرسشنامه ها بین مدیران شرکت ها توزیع گدردید . . در مجموع 242 عدد پرسشنامه توزیع که پس از انقضای مهلت تعیین شده 147 عدد پرسشئاماه دریفات شد . با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت نتمامی عوامل مربوط به عوامل داخلی شرکت ( مهارت بازارابی ،منابع موجود ، اندازه شرکت ، رقابت بین امللی ، متوسط هزینه صادرات ) و عومل مربوط به بازار محل ی ( فشار رفابتی ، روند بازار نفوذ دولتی د ربازار محلی) در نخوه ورود شرکت های وچک و متوسط استان تهران به بازارهای صادراتی تاثیر مثبت ندارد اما عوامل مربوط به بازار هدف ( ساختار بازار هدف رقابت در بازار هدف بنوفذ دولت در بازار هدف همچنین با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که مدیریان فروش شرکت های کوچک و متوسط استان تهران ظاهرا اطلاعات چندانی در رابطه با شیوه های مختلف نحوه صادرات ندارند .

توضیحات بیشتر