فایل ورد بررسي عوامل داخلي موثر بر توسعه صادرات در تعاونيهاي توليدي استان ايلام

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل داخلي موثر بر توسعه صادرات در تعاونيهاي توليدي استان ايلام دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل داخلي موثر بر توسعه صادرات در تعاونيهاي توليدي استان ايلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل داخلي موثر بر توسعه صادرات در تعاونيهاي توليدي استان ايلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل داخلي موثر بر توسعه صادرات در تعاونيهاي توليدي استان ايلام :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق فایل ورد بررسي عوامل داخلي موثر بر توسعه صادرات در تعاونيهاي توليدي استان ايلام میباشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق تعاونیهای تولیدی در استان ایلام میباشد. تعداد 80 تعاونی را به عنوان نمونه تحقیق انتخاب کرد. از نرمافزار SPSS نیز جهت تجزیه و تحلیل فرضیههای تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیقحاضر نشان میدهد عوامل داخلی نیروی انسانی متخصص، مهارتهای بازاریابی و فروش، وضعیت سرمایه درگردش، میزان بودجه تحقیق، سرمایهگذاری محیط ملی، زیرساختهای تجارت الکترونیک و در نهایت نظام ملی نوآوری با تأثیر برتوانمندیهای خویش نقش اساسی برعملکرد توسعه صادراتی تعاونیهای تولیدی استان دارند.

توضیحات بیشتر