فایل ورد بررسي شاخصهاي اصلي تيپ شخصيتي کارکنان آموزش و پرورششهرستان کوهدشت

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي شاخصهاي اصلي تيپ شخصيتي کارکنان آموزش و پرورششهرستان کوهدشت دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي شاخصهاي اصلي تيپ شخصيتي کارکنان آموزش و پرورششهرستان کوهدشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي شاخصهاي اصلي تيپ شخصيتي کارکنان آموزش و پرورششهرستان کوهدشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي شاخصهاي اصلي تيپ شخصيتي کارکنان آموزش و پرورششهرستان کوهدشت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

رشد و توسعه اقتصادی هرکشور به تولید و بهره وری عوامل تولید آن بستگی دارد که از این میان بهره وری عوامل انسانی بسیار با اهمیت می باشد. در قرن اخیر دانشمندان و صاحبنظران امور اقتصادی به ای نتیجه رسیده اند که کارایی و همجنین پویایی کار در سازمان های اقتصادی و صنعتی، بدون استفاده از عامل انسانی میسرنمی باشد. لذا هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی شاخصهای اصلی تیپ شخصیتی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان کوهدشت بود. آزمودنیهای این تحقیق را 120 نفر از کارکنان آموزش و پرورش شهرستان کوهدشت تشکیل میدادند که به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. نتنای نشنانداد که بی ویژگی های شخصیتی بر حسب جنسیت و س تفاوت آماری معنی داری وجود دارد همننی پذیرا بودن و مسئولیت پذیری ن ش مهمی در این تحقیق بر اساس رابطه ایفا کردند.

توضیحات بیشتر