فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت سود مورد انتظار مديريت و اثر بخشي سرمايه گذاري

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت سود مورد انتظار مديريت و اثر بخشي سرمايه گذاري دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت سود مورد انتظار مديريت و اثر بخشي سرمايه گذاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت سود مورد انتظار مديريت و اثر بخشي سرمايه گذاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت سود مورد انتظار مديريت و اثر بخشي سرمايه گذاري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف این مقاله بررسی رابطه بین کیفیت سود مورد انتظار مدیریت و اثر بخشی بود . جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1387 الی 1392 تشکیل می دهد . برای تعیین نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده گردید این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است . در تحقیق حاضر ، گردآوری از طریق روش کتابخحانه ای و اطلاعات و داده های آماری مورد نیاز اطریق پرسشنامه محقق ساخته، گردآوری خواهد شد . روش تحزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف - اسمیر نوف و آزمون تی استیودنت استفاده شده ات و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که بین کیفیت سود مورد انتضار مدیریت و اثر بخشی سرمایه گذاری از منظر سهامداران و از منظر حسابرسان رابطه معناداری وجود دارد . (0/000= sig)

توضیحات بیشتر