فایل ورد بررسي تأثير سيستم مديريت منابع انساني بر جهت گيري استراتژيک و عملکرد سازماني(مطالعه موردي: شرکت ملي حفاري ايران- شعبه کيش)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تأثير سيستم مديريت منابع انساني بر جهت گيري استراتژيک و عملکرد سازماني(مطالعه موردي: شرکت ملي حفاري ايران- شعبه کيش) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تأثير سيستم مديريت منابع انساني بر جهت گيري استراتژيک و عملکرد سازماني(مطالعه موردي: شرکت ملي حفاري ايران- شعبه کيش)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تأثير سيستم مديريت منابع انساني بر جهت گيري استراتژيک و عملکرد سازماني(مطالعه موردي: شرکت ملي حفاري ايران- شعبه کيش)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تأثير سيستم مديريت منابع انساني بر جهت گيري استراتژيک و عملکرد سازماني(مطالعه موردي: شرکت ملي حفاري ايران- شعبه کيش) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این تحقیق به بررسی سیستم های مدیریت منابع انسانی )انگیزش، سرمایه گذاری و درگیری( به عنوان متغیر مستقل و جهت گیری استراتژیک به عنوان متغیر واسطه ای و عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته پرداخته شده است. بدین منظور مطالعه موردی در شرکت ملی حفاری ایران شعبه کیش صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه ای حاوی گویه های مربوط به سیستم مدیریت منابع انسانی، جهت گیری استراتژیک و عملکرد سازمانی است و در بین کارکنان و مدیران شرکت توزیع گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه بین سیستمهای مدیریت منابع انسانی و جهتگیری استراتژیک سازمانی برابر 63 / 0 ، همچنین رابطه سیستمهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی برابر 2 / 0 و رابطه بین جهتگیری استراتژیک سازمانی و عملکرد سازمانی برابر 95 / 0 است.

توضیحات بیشتر