فایل ورد بررسي تاثيرسرمايه درگردش منفي بر نقدينگي و بهره وريدر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثيرسرمايه درگردش منفي بر نقدينگي و بهره وريدر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثيرسرمايه درگردش منفي بر نقدينگي و بهره وريدر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثيرسرمايه درگردش منفي بر نقدينگي و بهره وريدر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثيرسرمايه درگردش منفي بر نقدينگي و بهره وريدر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

اهمیت روزافزون مدیریت سرمایه در گردش باعث شده است که این موضوع به صورت یک رشته تخصصى مدیریت مالى درآید. در شرکتهاى بسیار بزرگ، تعدادى مدیر اجرائى متخصص حضور دارند که تمام وقت و انرژى خود را منحصراً صرف اداره سرمایه در گردش شرکت میکنند. آنچه که در این پژوهش بدان پرداخته میشود، بررسی تأثیر سرمایه در گردشمنفی بر نقدینگی و بهرهوری است. برای دستیابی به این منظور اطلاعات 97 شرکت طی سالهای 1388 تا 1392 انتخاب و با استفاده از مدل رگرسیونی تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که سرمایه در گردش منفی بر سودآوری و نقدینگی تأثیر منفی دارد و این رابطه تحت تأثیر اندازه شرکت و ارزش شرکت قرار میگیرد. نتایج به دست آمده از بررسی فرضیات پژوهش با پژوهش پانیگراهی 1 ( 2014 تأثیر سرمایه در گردش منفی بر « ( که در پژوهشی با عنوان سودآوری و بهرهوری: مورد مطالعه محدودیت ACC به بررسی رابطه بین بهرهوری، سرمایه در گردش منفی و » سودآوری در شرکت Acc کشور هند پرداختند و نشان دادند که سرمایه در گردش منفی میتواند بهرهوری و سودآوری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد همخوانی دارد.

توضیحات بیشتر