فایل ورد بررسي تاثير نگرش کل گرايي بر عوامل موثر بر کارآفريني سازماني

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير نگرش کل گرايي بر عوامل موثر بر کارآفريني سازماني دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير نگرش کل گرايي بر عوامل موثر بر کارآفريني سازماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير نگرش کل گرايي بر عوامل موثر بر کارآفريني سازماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير نگرش کل گرايي بر عوامل موثر بر کارآفريني سازماني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف این مقاله فایل ورد بررسي تاثير نگرش کل گرايي بر عوامل موثر بر کارآفريني سازماني بود . استعاره سازمان کل گرا توصیف کننده سازمان یادگیرنده ایده الی است که کیفیت کل سازمان و همچنین قابلیت یادگیری در کلیه اجزا آن موجود می باشد به گوهه که سیستم توانایی خود سازماناهدی و باز آفرینی را به طور پیوسته دارا باشد . تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظ روش ماهیت علی ماقیسه ای با روکرد توصیفی - پیمایشی است . برای تست نرمال بودن متغیرها و تعیین ماهیت راطه بین متغیرها به ترتیب از آزمون کولمورگف - اسمیر نوف، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد . برای آزمون فرضیه ها ، پرسشنامه های 23 سوالی جهت سنجش سطح کل گرا بودن سازمان طراحی و بین 130 نفر از مدیران استانداری فزوین توزیع گردید . نتایج حاصل از تحلیل داده ها ، نشان داد که رابطه ای مثبت ومعنادار بین نگرش کل گرایی بر عوامل نمثر بر کارآفرینی سازمانی (Sig=0/000) وجود دارد .

توضیحات بیشتر